kunstparels

kunstparels :

Dit zijn korte, als een snoer aan elkaar geregen, korte  schriftelijke impressies over kunst, kitsch, cultuur en alles wat het leven glans geeft.

Het plaatje bij vredesonderhandelingen

vredesonderhandelingen

vredesonderhandelingen

Een kip onderhandelt met een vos over de vrede. Zoals we weten is dat een hopeloze zaak. Bewust van haar wanhopige onderhandelingspositie kijkt de kip argwanend op naar haar brutale en onbetrouwbare tegenstander. Rondom haar liggen de afgekloven botjes van haar opgepeuzelde zusters. Deze allegorische sculptuur in mijn beeldentuin is gemaakt door Joke van Tol. De kunstenares werkte als creatief therapeute in Bosnië, met getraumatiseerde oorlogsslachtoffers, vrouwen en kinderen die hun levens weer probeerden op te pakken.Dit inspireerde haar in 2002 tot het maken van dit bijzondere beeldhouwwerkje.
In deze dagen van al dan niet vermeende dreiging van een pandemische kippengriep is de kip alweer niet zeker van haar leven. Helaas zal de wereld  voor haar pas verbeteren als de vossen onder de mensen tegelijk met hun haren ook hun streken verliezen........